Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Գեթքոփեր

Ունիկալ բառեր


Հեսու 19:13
Դ Թագավորաց 14:25
Գեթքոփեր բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: