Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Գեննեսարէթ

Մատթեոս 14:34
Մարկոս 6:53
Ղուկաս 5:1
Գեննեսարէթ բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: