Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Գերար

Ունիկալ բառեր


Ծննդոց 10:19
Ծննդոց 20:2
Ծննդոց 26:1
Ծննդոց 26:17
Ծննդոց 26:20
Ծննդոց 26:26
Գերար բառը հայտնաբերվել է 6 տեղում: