Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Գոաթ

Երեմիա 31:39
Գոաթ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: