Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Գոմոր (1 - 10 / 24)

Ունիկալ բառեր


Մատթեոս 10:15
Մարկոս 6:11
Հռովմեացիս 9:29
Բ Պետրոս 2:6
Հուդա 1:7
Ծննդոց 10:19
Ծննդոց 13:10
Ծննդոց 14:2
Ծննդոց 14:8
Ծննդոց 14:10
Գոմոր բառը հայտնաբերվել է 24 տեղում:
Այստեղ երևում են 1-ից 10-ը:
Մյուսները տեսնելու համար օգտվեք հետևյալ համապատասխան հղումներից:
Սկիզբ
Նախորդ
1 - 10
11 - 20
21 - 24
Հաջորդ
Վերջ