Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Գոյիմ

Ծննդոց 14:1
Ծննդոց 14:9
Հեսու 12:24
Գոյիմ բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: