Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Դափկայ

Ունիկալ բառեր


Թվոց 33:12
Թվոց 33:13
Դափկայ բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: