Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Դեկապոլիս

Ունիկալ բառեր


Մատթեոս 4:25
Մարկոս 5:20
Մարկոս 7:31
Դեկապոլիս բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: