Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Դեննաբա

Ծննդոց 36:32
Դեննաբա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: