Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Դիմոն

Եսայիա 15:9
Դիմոն բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: