Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Դովր

Ունիկալ բառեր


Հեսու 11:2
Հեսու 12:23
Հեսու 17:11
Դատավորաց 1:27
Գ Թագավորաց 4:11
Ա Մնացորդաց 7:29
Դովր բառը հայտնաբերվել է 7 տեղում: