Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Եդեր

Հեսու 15:22
Ա Մնացորդաց 8:15
Ա Մնացորդաց 23:23
Ա Մնացորդաց 24:30
Եդեր բառը հայտնաբերվել է 4 տեղում: