Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Եդրայի

Ունիկալ բառեր


Թվոց 21:33
Երկրորդ Օրինաց 1:4
Երկրորդ Օրինաց 3:1
Երկրորդ Օրինաց 3:10
Հեսու 12:4
Հեսու 13:12
Հեսու 13:31
Հեսու 19:37
Եդրայի բառը հայտնաբերվել է 8 տեղում: