Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Եթէովպիա (1 - 10 / 36)

Ունիկալ բառեր


Գործք Առաքելոց 8:0
Գործք Առաքելոց 8:27
Թվոց 12:1
Դ Թագավորաց 19:9
Բ Մնացորդաց 12:3
Բ Մնացորդաց 14:0
Բ Մնացորդաց 14:9
Բ Մնացորդաց 14:12
Եթէովպիա բառը հայտնաբերվել է 36 տեղում:
Այստեղ երևում են 1-ից 10-ը:
Մյուսները տեսնելու համար օգտվեք հետևյալ համապատասխան հղումներից:
Սկիզբ
Նախորդ
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 36
Հաջորդ
Վերջ