Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ելլասար

Ծննդոց 14:1
Ծննդոց 14:9
Ելլասար բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: