Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ելօն

Ունիկալ բառեր


Ծննդոց 26:34
Ծննդոց 36:2
Ծննդոց 46:14
Թվոց 26:26
Հեսու 19:43
Դատավորաց 12:0
Դատավորաց 12:11
Դատավորաց 12:12
Ելօն բառը հայտնաբերվել է 9 տեղում: