Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Եկբատանա

Եզրաս 6:2
Եկբատանա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: