Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Եհովայ-շալօմ

Դատավորաց 6:24
Եհովայ-շալօմ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: