Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ետամ

Ունիկալ բառեր


Դատավորաց 15:8
Դատավորաց 15:11
Բ Մնացորդաց 11:6
Ետամ բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: