Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Եփրաթա (1 - 10 / 11)

Ունիկալ բառեր


Ծննդոց 35:16
Ծննդոց 35:19
Ծննդոց 48:7
Հռութ 1:2
Հռութ 4:11
Ա Թագավորաց 1:1
Ա Թագավորաց 17:12
Գ Թագավորաց 11:26
Սաղմոս 132:6
Եփրաթա բառը հայտնաբերվել է 11 տեղում:
Այստեղ երևում են 1-ից 10-ը:
Մյուսները տեսնելու համար օգտվեք հետևյալ համապատասխան հղումներից:
Սկիզբ
Նախորդ
1 - 10
11 - 11
Հաջորդ
Վերջ