Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Եքեղա

Ունիկալ բառեր


Ա Թագավորաց 23:19
Ա Թագավորաց 26:1
Ա Թագավորաց 26:3
Եքեղա բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: