Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Էդովմին

Հեսու 15:7
Էդովմին բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: