Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Էլամ

Բ Թագավորաց 10:16
Բ Թագավորաց 10:17
Էլամ բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: