Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Էնմասեփաթ

Ծննդոց 14:7
Էնմասեփաթ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: