Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Թաբօր

Ունիկալ բառեր


Հեսու 19:22
Դատավորաց 4:6
Դատավորաց 4:12
Դատավորաց 4:14
Դատավորաց 8:18
Ա Թագավորաց 10:3
Ա Մնացորդաց 6:77
Երեմիա 46:18
Ովսե 5:1
Թաբօր բառը հայտնաբերվել է 9 տեղում: