Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Թամնաթ-հարես

Դատավորաց 2:9
Թամնաթ-հարես բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: