Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Թեկուէ

Ունիկալ բառեր


Բ Թագավորաց 14:2
Ա Մնացորդաց 4:5
Բ Մնացորդաց 11:6
Բ Մնացորդաց 20:20
Երեմիա 6:1
Ամովս 1:1
Թեկուէ բառը հայտնաբերվել է 6 տեղում: