Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Թեղմեղա

Եզրաս 2:59
Նեեմիա 7:61
Թեղմեղա բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: