Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Թէանաթսելով

Հեսու 16:6
Թէանաթսելով բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: