Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Թիւատիր

Ունիկալ բառեր


Գործք Առաքելոց 16:14
Հայտնություն 1:11
Հայտնություն 2:0
Հայտնություն 2:18
Հայտնություն 2:24
Թիւատիր բառը հայտնաբերվել է 5 տեղում: