Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Թոբէլ

Ունիկալ բառեր


Ծննդոց 10:2
Ա Մնացորդաց 1:5
Եսայիա 66:19
Եզեկիել 27:13
Եզեկիել 32:26
Եզեկիել 38:2
Եզեկիել 38:3
Եզեկիել 39:1
Թոբէլ բառը հայտնաբերվել է 8 տեղում: