Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Թորգոմա

Ունիկալ բառեր


Ծննդոց 10:3
Ա Մնացորդաց 1:6
Եզեկիել 27:14
Եզեկիել 38:6
Թորգոմա բառը հայտնաբերվել է 4 տեղում: