Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Թոքան

Ա Մնացորդաց 4:32
Թոքան բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: