Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Իկոնիոն

Ունիկալ բառեր


Գործք Առաքելոց 13:51
Գործք Առաքելոց 14:0
Գործք Առաքելոց 14:1
Գործք Առաքելոց 14:18
Գործք Առաքելոց 14:20
Գործք Առաքելոց 16:2
Բ Տիմոթեոս 3:11
Իկոնիոն բառը հայտնաբերվել է 7 տեղում: