Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Իյօն

Գ Թագավորաց 15:20
Դ Թագավորաց 15:29
Բ Մնացորդաց 16:4
Իյօն բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: