Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Իստովբ

Բառի եբրայերեն նշանակությունը տեսնելու համար մուտք գործեք:

Ունիկալ բառեր


Բ Թագավորաց 10:6
Բ Թագավորաց 10:8
Իստովբ բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: