Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Իրսամէս

Հեսու 19:41
Իրսամէս բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: