Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Լակում

Հեսու 19:33
Լակում բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: