Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Լահայ-րօ

Ունիկալ բառեր


Ծննդոց 16:14
Ծննդոց 24:62
Ծննդոց 25:11
Լահայ-րօ բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: