Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Լեքի

Ունիկալ բառեր


Դատավորաց 15:9
Դատավորաց 15:14
Դատավորաց 15:19
Լեքի բառը հայտնաբերվել է 4 տեղում: