Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Լիկայոնիա

Ունիկալ բառեր


Գործք Առաքելոց 14:6
Գործք Առաքելոց 14:10
Լիկայոնիա բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: