Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Լիւստրա

Ունիկալ բառեր


Գործք Առաքելոց 14:0
Գործք Առաքելոց 14:6
Գործք Առաքելոց 14:7
Գործք Առաքելոց 14:20
Գործք Առաքելոց 16:0
Գործք Առաքելոց 16:1
Գործք Առաքելոց 16:2
Բ Տիմոթեոս 3:11
Լիւստրա բառը հայտնաբերվել է 8 տեղում: