Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Կանա

Ունիկալ բառեր


Մատթեոս 10:4
Մարկոս 3:18
Հովհաննես 2:1
Հովհաննես 2:11
Հովհաննես 4:46
Հովհաննես 21:2
Հեսու 16:8
Հեսու 17:9
Հեսու 19:28
Կանա բառը հայտնաբերվել է 9 տեղում: