Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Կարիաթ-արբա

Ունիկալ բառեր


Ծննդոց 23:2
Հեսու 14:15
Հեսու 15:54
Հեսու 20:7
Դատավորաց 1:10
Նեեմիա 11:25
Կարիաթ-արբա բառը հայտնաբերվել է 6 տեղում: