Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Կարիօթ

Ունիկալ բառեր


Հեսու 15:25
Երեմիա 48:24
Ամովս 2:2
Կարիօթ բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: