Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Կարկար

Դատավորաց 8:10
Կարկար բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: