Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Կափթոր

Ունիկալ բառեր


Ծննդոց 10:14
Երկրորդ Օրինաց 2:23
Ա Մնացորդաց 1:12
Երեմիա 47:4
Ամովս 9:7
Կափթոր բառը հայտնաբերվել է 6 տեղում: