Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Կէիլայիցը

Ա Թագավորաց 23:13
Կէիլայիցը բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: