Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Կիլիկիա

Ունիկալ բառեր


Գործք Առաքելոց 6:9
Գործք Առաքելոց 15:23
Գործք Առաքելոց 15:41
Գործք Առաքելոց 21:39
Գործք Առաքելոց 22:3
Գործք Առաքելոց 23:34
Գործք Առաքելոց 27:5
Գաղատացիս 1:21
Կիլիկիա բառը հայտնաբերվել է 8 տեղում: