Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Կիպրոս

Ունիկալ բառեր


Գործք Առաքելոց 4:36
Գործք Առաքելոց 11:19
Գործք Առաքելոց 11:20
Գործք Առաքելոց 13:4
Գործք Առաքելոց 15:39
Գործք Առաքելոց 21:3
Գործք Առաքելոց 21:16
Գործք Առաքելոց 27:4
Կիպրոս բառը հայտնաբերվել է 8 տեղում: